[ Download phần mềm ]

Download tải phần mềm xem camera Vantech trên mobile điện thoại

Download tải phần mềm xem camera Vantech trên mobile điện thoại, tải nhanh app ứng dụng xem camera Vantech trên mobile điện thoại, hướng dẫn sử dụng phần mềm xem camera trên mobile

Tải ứng dụng xem camera Vantech

*Đối với iPhone có thể tải ứng dụng trên Appstore

*Đối với Android có thể tải ứng dụng trên CHPlay

Model đầu ghi tương ứng với phần mềm

 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VP-4500D1-8500D1-16500D1-32500D1 – gDMSS Lite
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VP-4960H-8960H-16960H – gDMSS Lite
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-4200-8200S-16200S – gDMSS Lite
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-450CVI-850CVI – gDMSS Lite
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-851CVI-1651CVI – gDMSS Lite

Android: gDMSS Lite

iPhone: IDMSS

 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-4900-8900-16900 – QmEYE
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-453CVI-853CVI – QmEYE
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-454CVI-854CVI-1654CVI – QmEYE
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-4800H-8800H-16800H – QmEYE
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-4800S-8800S New version.05-2014 – QmEYE
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-460AHD-860AHD-1660AHD – VmeyeSuper
 • Đầu ghi hình Vantech: VP-461AHD-861AHD-1661AHD – VmeyeSuper
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-8100D1-16100D1 – IWatch DVR
 • Đầu ghi hình Vantech: DVR VT-4100-8100-16100 – iWatch DVR II

Bạn có thể lấy mã đầu ghi được ở ngay dán dưới đáy đầu ghi hình

Chúc bạn  thành công !